Multi-Skills Services

By: Electrical Multi-Skills Allied Services Cooperative ( EM-SAS COOPERATIVE )  12/13/2009
Keywords: Construction Allied Works Services

Kami po sa EM-SAS lahat ay sanay sa trabaho. Kami po ang mismo ang gagawa kaya po makaiwas po kayo sa mataas na singil dahil hindi po kami naniningil na iba ang gagawa. Kon gusto nyo malalaman ang karagdagang information magsadya lang sa aming opisina. O kon kaya nasa Manila, tawagan nyo lang po si Jade sa cell no. 09103101471

Keywords: Construction Allied Works Services

Contact Electrical Multi-Skills Allied Services Cooperative ( EM-SAS COOPERATIVE )

Email

Print this page

Share