Naturopathy

Naturopathy from Ashvins Alternative Medicine and Wellness Center Incorporated

By: Ashvins Alternative Medicine and Wellness Center Incorporated  04/23/2013
Keywords: Wellness, Medicine

Ang NATUROPATHY ay isa sa mga alternatibong paraan ng panggagamot na may paniniwalang ang ating katawan ay nagtataglay ng pambirang kalakasan na tumutulong sa ating metabolismo, pagpaparami, paglaki, at iba pang function ng ating katawan. Malaki ang naitutulong nito upang tayo ay makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at upang hindi na tayo sumailalim sa operasyon.

Keywords: Medicine, Wellness

Contact Ashvins Alternative Medicine and Wellness Center Incorporated

Website - None provided

Email

Print this page

Share

Other products and services from Ashvins Alternative Medicine and Wellness Center Incorporated

Therapeutic Massage from Ashvins Alternative Medicine and Wellness Center Incorporated thumbnail
04/23/2013

Therapeutic Massage

What are the health benefits that we can get from MASSAGE THERAPY? 1. Reduces or eliminates pain 2. Improves joint


Homeopathy from Ashvins Alternative Medicine and Wellness Center Incorporated thumbnail
04/23/2013

Homeopathy

How to describe HOMEOPATHY? EFFECTIVE. NO SIDE EFFECTS. NOT ADDICTIVE. HOLISTIC. It is a system of medicine which involves treating


Dorn therapy (Spine Alignment) from Ashvins Alternative Medicine and Wellness Center Incorporated thumbnail
04/23/2013

Dorn therapy (Spine Alignment)

Suffering from SCOLIOSIS for quite long? Advised for surgery? Try the ALTERNATIVE WAY OF HEALING, contact and visit us!


Acupuncture from Ashvins Alternative Medicine and Wellness Center Incorporated thumbnail
04/23/2013

Acupuncture

Our body is regulated by Qi (energy) to perform our everyday activities. What if our main organs has been altered?